Danu si vybrali synové pro svůj záměr vycestovat na roční studijní, středoškolský pobyt do zahraničí sami a my jako rodiče jsme je podpořili. Dana je skvělou kombinací profesionality a osobního přístupu. Dokázala svým svědomitým a energickým přístupem syny provést všemi nástrahami při získávání studentského víza a vůbec celým poměrně zdlouhavým procesem.  Nevěřila jsem, že ještě někdo může dělat svou práci s takovým nadšením a zápalem. Setkání s Danou hraje důležitou roli v životě našich synů i v současné době, protože oba se rozhodli v zahraničí, strávit ještě další rok studia.